wtorek, 21 czerwca 2016

Kuc New Forest

Kuc New Forest
Rasa starożytna - Anglia - Mało powszechna

Wysokość : 122 - 144 cm
Maść : wszystkie maści z wyjątkiem cremello, tarantowatej i dereszowatej
Użytkowość : jazda wierzchem, pokazy, ujeżdżenie, lekkie prace pociągowe, skoki

Kuc New Forest ma za sobą jedną z najburzliwszych historii pośród rodzimych ras kuców brytyjskich, a także jedną z najbardziej niezwykłych, jeśli spojrzeć na miejsce jego pochodzenia. Konie te zamieszkiwały teren parku New Forest - ogromny, niezamknięty obszar wrzosowisk, bagien, lasów i otwartych pastwisk, rozciągający się na terenach hrabstw Hampshire i Wiltshire, a także obejmujący część południowego wybrzeża Anglii. Mimo pozornej dzikości tego rozległego krajobrazu, we wczesnych wiekach historii tak naprawdę był on stosunkowo intensywnie użytkowany przez człowieka ze względu na bliskość miasta Winchester, stolicy historycznego królestwa Wessex od ok. 686 r. n.e., a następnie Anglii, do czasu zakończenia podbojów normandzkich ( 1066 - ok. 1088 ). Winchester był istotnym ośrodkiem gospodarczym, do którego niemal nieustannie poprzez otaczające go ziemie nadciągali ludzie i zwierzęta. W przeciwieństwie do innych rodzimych ras kuców brytyjskich, które zamieszkiwały odludne rejony, kuc New Forest żył więc na terenie, gdzie docierały liczne, różnorodne rasy. W efekcie ulegał wpływom wielu innych koni i kuców, podczas gdy pozostałym rasom rodzimym udało się zachować względną czystość. Najwcześniejsze zachowane zapiski na temat kuców New Forest znalazły się w Prawie Leśnym z 1016 r., wprowadzonym przez wikińskiego króla Knuta, który w tym samym roku zasiadł na tronie Anglii. Około roku 1079 angielski król Wilhelm I przeznaczył obszar New Forest pod tereny łowieckie, a zamieszkującej lasy ludności przyznał prawo do wspólnego użytkowania pastwisk. Po jakimś czasie dzikie kuce wmieszały się w pogłowie koni domowych i stały się własnością prywatnych gospodarzy, jednocześnie pozostając w swoim pierwotnym środowisku.
Tak wygląda historia tego wspaniałego zwierzęcia. Kuce te są bardzo zwinne, ruchliwe, energiczne, ale też przyjacielskie i idealnie nadają się dla dzieci.

Seria " Zagadki, tajemnice i ciekawostki - historia ras koni "

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza